The Partners

Boréal Innovation

France

Cooperative Boréal Innovation is dedicated to strengthening the entrepreneurial culture, creativity and innovation in communication, multimedia and digital sectors. It is established in regions Provence Alpes Cote d’Azur, Corsica, French Guyana and Guadeloupe.

Boréal Innovation ambition is to encourage emergence of entrepreneurs with growth potential and employment in the digital sector: we enable them to test economic feasibility of their project while being responsible of their own activity and learning what is an entrepreneur.
Therefore, we are a supportive incubator, offering personalized support, an insurance cover, legal accommodation, administrative and accounting, training and workshops … all in an environment conducive to the transfer and exchange of experiences between entrepreneurs in the community. This social and economic innovation ensures reversibility and easy access to business creation.

Boréal Innovation has two departments:

 • “Boreal Development” welcomes all project holders. We ensure that entrepreneurs undertake to develop social innovation (human resources, management, recruitment, product life cycles, circular economy …)
 • “In’Boréal” supports nascent entrepreneurs in the field of communication, digital and multimedia sectors (graphic, designer, developer, e-commerce …).

Boréal Innovation activity includes a coaching programme to develop specific social skills needed by managers : tasks execution; to take personal initiatives; to anticipate and respond effectively to change; to accept cultural and social differences; leadership; to manage one’s own emotions; to negotiate with others; to learn new things/ be interested in innovations; to manage time efficiently, to know how to develop strategies,…

More generally, activities are related to:

 • coaching for creation and recovery of economic activity;
 • implementation of a transitional phase of testing an economic activity (6-18 months);
 • monitoring of individual activity during test phase (counselling accounting, advance management, implementation of research funding…);
 • follow-up after creation by the entrepreneur;
 • test of activity: business incubator;
 • funding of social and solidarity economy.

 

 

Ballybeen Women's Centre

United Kingdom

V posledních 34 letech společnost Ballybeen Women’s Center (BWC) vyvíjí a poskytuje kvalitní služby v oblasti slabé infrastruktury společnosti, objektivně definované jako znevýhodněné. Centrum vyvinulo model poskytování služeb, který umožňuje jednotlivcům i rodinám přístup ke službám a podpoře na jednom místě. Středisko poskytuje podporu dalším komunitním skupinám se stejným zaměřením ve stejné oblasti působení a je katalyzátorem rozvoje společenství a budování kapacit. Centrum usnadňuje ženám a mladým lidem, aby se zapojili do programů rozvoje a vedení společnosti. Toto jim umožní přispět k sociálním, ekonomickým a politickým změnám na místní, regionální, národní a mezinárodní úrovni. BWC hraje také aktivní úlohu v ženském sektoru v Severním Irsku, kde má rozsáhlé zkušenosti s lobbováním za účelem zpochybnění genderové nerovnosti a za podporu pozitivních změn v politice. BWC vyvinulo řadu základních oblastí práce:

 • vzdělávání a odborná příprava,
 • péče o děti a podpora rodiny,
 •  podpora zdraví a vzdělávání,
 •  projekt vzájemného vzdělávání pro mladé lidi,
 •  kultura a rozmanitost,
 •  podpora a poradenství.

BWC se účastní řady partnerství a projektů na regionálním, národním, evropském a mezinárodním základě a má vysoký stupeň odbornosti při řízení těchto projektů. BWC má odborný personál s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti řízení projektů, nadnárodní spolupráce, vyhodnocování potřeb podniků a navrhování a vyvíjení inovativních projektů a programů. BWC také řídilo projekty na podporu mezikulturní komunikace a podporuje sociální začlenění a aktivní občanství na národní a evropské úrovni.

RIGHTCHALLENGE Association

Portugal

Sdružení Right-challenge je nevládní organizace, která se zaměřuje na podporu vzdělávání, odborné přípravy, kultury a sportu, jako prostředku sociálního začleňování a rovnýách příležitostí. Jednou ze silných stránek sdružení je interdisciplinární přístup a schopnost spojit různé sektory a oblasti způsobem, který je smysluplný a má potenciál ke změnám. Aktivity sdružení v oblasti vzdělávání zahrnují období ranného dětství, základního, středního a odborného vzdělávání a odbornou přípravu. Na těchto úrovních poskytuje sdružení Right-challenge širokou škálu služeb, kterými jsou:

1. rozvoj lidských zdrojů a budování kapacit v oblasti vzdělávání, odborného vzdělávání, práce a zaměstnanosti,

2. vzdělávání občanů a celoživotní vzdělávání, politická analýza, strategické plánování, budování institucí,

3. plánování, organizace a realizace vzdělávacích programů pro mládež a dospělé,

4. školení učitelů a školitelů obecně,

5. výzkum trhu práce: podpora zaměstnanosti, genderové otázky, řízení rozmanitosti, mladí absolventi na trhu práce, aktivní politika zaměstnanosti,

6. migrace, integrace a sociální spravedlnost: sociální začleňování, migrace, integrace marginalizovaných skupin, mír a rozvojové vzdělávání,

7. sociálně-ekonomický rozvoj, konkurenceschopnost a podnikání: plánování místního a regionálního rozvoje, rozvoj malých a středních podniků, konkurenceschopnost a podnikání, analýza politiky, tvořivost, inovace a strategické vize, které ovlivňují inovace napříč odvětvími a podporují podnikání,

8. s hlavním týmem kvalifikovaných projektantů výuky se zabýváme návrhem a vývojem učebních osnov v různých oborech a to jak tváří v tvář, tak i pomocí on-line prostředí,

9. energetika, životní prostředí a udržitelný rozvoj: mapování energetických odvětví a kompetencí, environmentální vzdělávání, kampaně a zvyšování povědomí obyvatel a udržitelný rozvoj,

10. monitoring a hodnocení: pro úspěšné dokončení projektů je nezbytné řádné monitorování a hodnocení,

11. šíření a využívání projektů a výsledků: sdružení Righ-challenge se specializuje na šíření informací o projektech a jejich výsledcích široké veřejnosti a zainteresovaným stranám.

Centre for Community Organizing Northern Moravia

Czech Republic

Centre for Community Organizing is a non-profit organisation established in 1996. It currently consists of six local agencies covering the whole of the Czech Republic: Southern Bohemia, Western Bohemia, Central Bohemia, Eastern Moravia, Central Moravia and Northern Moravia. These agencies are independent legal entities fully responsible for their activities. Individual local agencies cooperate in implementing trans-regional and international projects.

We provide services to clients from public administration, civic organizations and business sector in the following areas:
Participation of the public and civic organisations in municipal and regional development. We deliver programmes of public participation in investment planning and decision-making. We organise involvement of the public in planning and designing of public areas, preparation of development strategies and other kinds of investment. We provide public discussions, interactive exhibitions, surveys, sociological inquiries and workshops with local residents. We provide education programmes for public administration clerks in the area of public involvement.

Local sustainable development

We provide consultation services for preparation of projects focused on local social-economic development. We elaborate and update micro-region, municipal and regional development strategies. We assist in designing local development projects and activities focused on disadvantaged groups of people. We cooperate with local partners (public administration, businesses and NGOs), which enables us to maximally adapt the projects to the local conditions.

Regional EU policy and regional development of the CR

We promote principles of partnership and transparent decision-making in preparation and usage of the Structural Funds. We take part in discussing regional policies, we deliver joint suggestions and approaches.
Education, support and empowerment for NGOs
We support and train members of NGOs at all levels. We work with volunteers, organise seminars and education courses. We promote NGO cooperation.

 

Spektrum Educational Centre

Romania

Vzdělávací centrum Spektrum bylo založeno v roce 1996 z iniciativy Nadace pro otevřenou společnost. Tato nevládní organizace, která měla od roku 1998 samostatnou právní subjektivitu, se v roce 2001 stala samostatnou nevládní organizací a změnila název na Vzdělávací centrum Spektrum a to roku 2016. Jako soběstačná dynamická organizace, která je otevřena spolupráci, je jejím cílem nabídnout širokou škálu formálních i neformálních školení organizacím, které se chtějí v regionu rozvíjet, a také těm, kteří se chtějí učit bez věkových hranic. Naše středisko zaručuje zvládnutí vysokoškolských dovedností, které jsou nezbytné ve většině profesí a životních situací. Mezi těmito “průřezovými” dovednostmi mají jazykové kompetence mimořádný význam. Nabízíme jazykové kurzy, od začátečníků až po pokročilé v efektivních, malých, skupinách, a také individuální lekce v angličtině, němčině, rumunštině, francouzštině, italštině, španělštině, maďarštině a čínštině. Kromě všeobecné výuky jazyků nabízíme možnost seznámit se s odbornou terminologií a získat mezinárodní certifikáty jazykových zkoušek. V rámci našich projektů rozvoje vzdělávání hledáme efektivní způsoby a prostředky pro přípravu pracovníků regionu, aby byli schopni se rychle přizpůsobit ekonomickým změnám, centrum také podporuje růst podnikání v regionu. Během školení se snažíme o spolupráci s místními podniky, institucemi, nevládními organizacemi, komunitami a místními organizacemi. Rovněž se účastníme vzdělávání, výzkumu souvisejícího s výcvikem, přispíváme k publikacím a vydáváme i knihy.

AcrossLimits Ltd

Malta

 

AcrossLimits je dynamický maltská technologická výzkumná společnost zabývající se poradenstvím pro malé a střední podniky, jehož kořeny jsou pevně odvozeny z odvětví inovací a ICT. V podstatě je jeho hlavní činnost stále zaměřena na oblasti IT řešení pro obchodní a společenské účely. “Inovace pro řešení budoucích problémů”. Společnost byla založena v červnu 2001 jako společnost s ručením omezeným. V posledních letech se společnost AcrossLimits diverzifikovala a nyní se skládá ze tří hlavních divizí: Technologie, evropské projekty a školení. Naše divize technologie pracuje na vývoji softwaru, webových aplikací, mobilních aplikací a sociálních médií. Navíc nabízíme odbornou podporu, jak mohou být informační a komunikační technologie strategicky využity pro zlepšení podnikání a pomohou změnit svůj obchodní model. Společnost AcrossLimits se přímo účastní a pomáhá dalším organizacím těžit z projektů financovaných EU již více než 15 let. Naše odborné znalosti se rozprostírají od inovačních výzkumných projektů až po rozvojové projekty zaměřené na eLearning, podnikání, elektronické zdravotnictví a digitální kulturu. Nabízíme poradenství v oblasti udržitelnosti, řízení projektů, šíření informací, také podporu při psaní projektů a pomoc při přenášení výsledků výzkumu na konkrétní trh. TrainingMalta.com je naše tréninkové centrum AcrossLimits, které nabízí krátké kurzy odborného a personálního rozvoje. Jsme licencovaným vzdělávacím zařízením v rámci Ministerstva školství na Maltě a naše krátké kurzy se týkají řízení kvality ISO, digitálního marketingu, podnikání, robotiky a využívání technologie ve vzdělávání. Objednejte si kurz online on-line na www.trainingmalta.com

(English) Latest News & Events
(English) Subscribe to our Newsletters
* indicates required
(English) EU DISCLAIMEREU DISCLAIMER
(English)

With the support of the Erasmus+ programme of the European Union.

The European Commission support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.