Výstupy

Output 1:Osnovy vývoje kreativního podnikání pro začínající tvůrčí podnikatele

Partneři projektu vytvoří zcela nový, modulární učební plán na podporu začínajících tvůrčích podnikatelů všech věkových kategorií, kteří budou plnit svůj podnikatelský potenciál v odvětví kreativního průmyslu. Dohodnuté výsledky učení popsané v rámci učebních osnov, které poskytuje společnost Boreal Innovation, budou stálým měřítkem pro práci partnerů, což partnerům umožní přizpůsobit obsah tak, aby vyhovoval místním kulturním a společenským hodnotám.

Osnovy pro rozvoj kreativního podnikání bude dodáváno ve formátu smíšeného učení a bude zahrnovat přibližně 35 hodin prezenční výuky a 65 hodin samostudia.

 • Úloha 1 – Analýza potřeb školení (TNA)
 • Úkol 2 – Rámec učebních osnov
 • Úkol 3 – Návod k učení
 • Úkol 4 – Překlad
 • Úkol 5 – Produkce
 • Úkol 6 – pilotní projekt – Každý partner bude pilotovat osnovy pro rozvoj kreativního podnikání ve své partnerské zemi do konce 18. měsíce realizace projektu. Minimálně 10 začínajících tvůrčích podnikatelů dokončí školení v každé partnerské zemi.
Output 2: Školení pro odborníky z oboru odborného vzdělávání

Stáhněte si příručku trenérů

Partneři budou vyvíjet program odborné přípravy na míru, který zajistí, že specialisté v oblasti odborného vzdělávání a přípravy budou mít k dispozici osnovy pro rozvoj kreativního podnikání. Budou tak moci plně využít navrhovanou e-learningovou platformu a budou také moci poskytnout výcvik ve různých učebních prostředí.

 • Úloha 1 – Analýza potřeb školení (TNA)
 • Úkol 2 – Trénink v zaměstnání
 • Úkol 3 – Překlad
 • Úkol 4 – Produkce
 • Úkol 5 – Pilotování – v lednu 2019 se v Marseille ve Francii uskuteční mezinárodní tréninková akce, která bude pilotovat další vzdělávání. Všichni partneři pošlou na tuto událost 3 lektory odborného vzdělávání. Po revizích budou osnovy praktikovány od února do března 2019 a 10 dalších školitelů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy absolvuje školení v každé partnerské zemi.
Output 3: e-learningový portál

Společnost AcrossLimits rozvíjí e-learningový portál jako jediné kontaktní místo, které poskytuje okamžitý přístup k celé sérii vyvíjených učebních zdrojů. Navrhovaný e-learningový portál bude podporovat širokou škálu inovativních on-line kurzů. Bude zahrnovat mechanismus sledování žáků, který umožní specialistům v oblasti odborného vzdělávání a přípravy sledovat vývoj tvůrčích podnikatelů prostřednictvím různých modulů osnov. Bude také podporovat poskytování učebních osnov pro další vzdělávání. Bude plně kompatibilní s webem 2.0 a bude obsahovat všechny standardní a očekávané funkce sociálních médií, které jsou nyní podstatnou součástí on-line učení. E-learningový portál bude mít také k dispozici knihovnu tvůrčích případových studií, které budou sloužit jako inspirace pro začínající tvůrčí podnikatele zapojené do programu rozvoje podnikání. Portál bude optimalizován pro mobilní přístup a fingovat stejně dobře i na notebooku, tabletu a smartphonu. Technické požadavky na podporu všech projektových aktivit budou projednávány na všech setkáních partnerů. Všichni partneři budou testovat vhodnost on-line platforem a poskytovat zpětnou vazbu Across Limits, aby prováděli další vylepšování. Společnost Across Limits budou rozvíjet a aktualizovat všechny on-line infrastruktury v průběhu celého životního cyklu projektu a přenesou práva na správu a práva na hostování příslušným partnerům každé země na konci životního cyklu projektu. Inovačními prvky portálu e-learningu budou sledováni uživatelé, kteří budou poskytovat důkazní základnu, a také pomoc při informování všech uživatelů o budoucích službách.

 • Úloha 1 – Struktura platformy – V květnu roku 2018 bude k diskuzi představen návrh struktury systému na setkání partnerů. Všichni partneři představí tuto architekturu své místní pracovní skupině a poskytnou zpětnou vazbu do června 2018.
 • Úloha 2 – Rozvoj prototypů – Společnost AcrossLimits vytvoří plně funkční prototyp a představí ho na setkání partnerů v listopadu roku 2018. Všichni partneři opět otestují prototyp se zúčastněnými stranami a poskytnou zpětnou vazbu.
 • Úloha 3 – Operační e-learningový portál – V období od prosince 2018 do května 2019 dokončí AcrossLimits veškeré vývojové práce na portálu a nahraje veškerý vzdělávací obsah. Portál bude plně funkční do května 2019.
Output 4: politický dokument

Download Policy Paper (CZ)

Navrhovaný politický dokument zváží 2 klíčové otázky:

 • měnící se úlohu profesionálů v oblasti odborného vzdělávání, a také přípravu budoucího vzdělávání s rozšířením on-line platforem,
 • potřebu programů odborného vzdělávání zaměřených na tvůrčí průmyslové odvětví, které bude stimulovat růst odvětví a podporovat hospodářský rozvoj v komunitách.

Tento politický dokument mimo jiné zváží, proč by změna přístupu měla být relevantní. Dostupné možnosti politiky, klady a zápory jednotlivých možností. Závěrem se v politickém dokumentu doporučí postup založený na zkušenostech získaných v průběhu projektu Kre8r a bude prezentován v plánovaných národních kampaních. Tento politický dokument bude dokončen do září roku 2019, aby byl zajištěn překlad všech partnerů. Dokument bude navržen pro tisk ve všech partnerských jazycích. Bude také k dispozici na webových stránkách a také na Facebookový stránkách projektu.

 • Úloha 1 – Dotazník o zásadách tvorby politického dokumentu
 • Úkol 2 – Zpracování politického dokumentu
 • Úkol 3 – Překlad
 • Úkol 4 – Návrh a tisk
Output 5: Tvůrčí obchodní případové studie

Partneři projektu rozvinou sérii případových studií, které profilují kreativní podnikatele a jejich podnikání v každé partnerské zemi s cílem prezentovat některé příběhy a profily správného podnikání a pokusit se o nastínění šíře odvětví kreativního průmyslu. Tyto případové studie budou prezentovány ve speciální knihovně případových studií na portálu e-learningu jako referenční nástroj, který pomůže inspirovat začínající tvůrčí podnikatele. Každý partner uvede minimálně 6 tvůrčích podnikatelů a jejich podnikání a předloží je jako případové studie v dohodnutém formátu. Případové studie budou poskytnuty v angličtině a jazyce partnerské země, ve které jsou založeny. Všechny případové studie budou dokončeny do února 2019.

 • Úloha 1 – Formát a správa případových studií
 • Úloha 2 – Případové studie – Každý partner vypracuje 6 hloubkových případových studií kreativních podniků ve svém regionu. Partneři zajistí, aby byly v případových studiích zastoupeny různé dílčí sektory odvětví kreativního průmyslu.
 • Úkol 3 – Překlad
 • Úloha 4 – Prezentace – AcrossLimits představí všech 42 případových studií v on-line knihovně kreativního podnikání
(English) Latest News & Events
(English) Subscribe to our Newsletters
* indicates required
(English) EU DISCLAIMEREU DISCLAIMER
(English)

With the support of the Erasmus+ programme of the European Union.

The European Commission support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.