Rezultate

Rezultate 1: Curriculum pentru Dezvoltarea Afacerilor Creative a Afacerilor pentru Antreprenorii Creativi

Partenerii proiectului vor dezvolta un curriculum modular, nou nouț, pentru a sprijini antreprenorii creativi de toate vârstele să-și îndeplinească potențialul antreprenorial în sectorul industriei creative. Rezultatele învățării convenite subliniate în cadrul curricular oferit de Boreal Innovation vor fi punctul de referință constant pentru munca partenerilor, iar acest lucru va permite partenerilor să adapteze conținutul în funcție de valorile culturale și sociale locale.

Curriculumul creativ de dezvoltare a afacerilor va fi livrat într-un format de învățare mixtă și va cuprinde aproximativ 35 ore de învățare directă în clasă și 65 de ore de învățare auto-dirijată.

 • Sarcina 1 – Analiza nevoilor de instruire
 • Sarcina 2 – Cadrul Curriculumului
 • Sarcina 3 – Manual de învățare
 • Sarcina 4 – Traducerea
 • Sarcina 5 – Producția
 • Sarcina 6 – pilotarea – Fiecare partener va pilota curriculumul creativ de dezvoltare a afacerilor în țara parteneră proprie până la sfârșitul lunii 18. Un nr. minim de 10 antreprenori creativi vor urma formarea în fiecare țară parteneră.
Rezultate 2: In-service training pentru tutorii VET

Descărcați manualul de instructori

Partenerii vor dezvolta un program de formare continuă (bespoke in-service training) pentru a se asigura că tutorii VET sunt pregătiți să furnizeze curriculumul creativ de dezvoltare a afacerilor; că pot utiliza pe deplin platforma e-learning; că pot furniza cursul în format blended-learning (o parte e-learning și o parte face-to-face).

 • Sarcina 1 – Analiza nevoilor de instruire (TNA)
 • Sarcina 2 – In-service training (Formarea continuă)
 • Sarcina 3 – Traducerea
 • Sarcina 4 – Producția
 • Sarcina 5 – Pilotarea – un eveniment de formare transnațional va avea loc la Marsilia, Franța, în ianuarie 2019, pentru a pilota formarea continuă. Toți partenerii vor trimite la acest eveniment 3 tutori VET. În urma oricăror revizuiri, curriculumul va fi pus în aplicare între februarie și martie 2019, iar 10 instructori suplimentari în domeniul VET vor completa formarea în fiecare țară parteneră.
Rezultate 3: portalul e-learning

AcrossLimits va dezvolta un portal e-learning ca un ghișeu unic (one-stop-shop) care oferă acces instantaneu la suita completă a resurselor de învățare dezvoltate. Portalul propus pentru e-learning va sprijini o gamă largă de cursuri inovatoare de cursuri on-line. Acesta va include un mecanism de urmărire a cursanților pentru a permite profesioniștilor din domeniul VET să monitorizeze progresul antreprenorilor creativi prin diferitele module de curriculum oferite. De asemenea, va sprijini livrarea curriculumului de formare continuă (in-service training). Acesta va fi pe deplin compatibil cu web 2.0 și va include toate caracteristicile standard și cele care se așteaptă de la posibilitățile actuale de social media, care sunt acum o parte esențială a învățării on-line. Portalul e-learning va găzdui, de asemenea, o bibliotecă de studii de caz de afaceri creative, care va inspira antreprenorii creativi care își desfășoară activitatea în programul de dezvoltare a afacerilor.
Portalul va fi optimizat pentru accesul mobil și va funcționa la fel de bine pe laptop, tabletă sau smartphone. Cerințele tehnice pentru susținerea tuturor activităților proiectului vor fi discutate la toate întâlnirile partenerilor. Toți partenerii vor testa adecvarea platformelor on-line și vor oferi feedback, permițând astfel dezvoltarea continuă a platformei. Across Limits va dezvolta și actualiza toate infrastructurile on-line de-a lungul ciclului de viață al proiectului și va transfera drepturi de administrare și drepturi de găzduire partenerilor relevanți din fiecare țară la sfârșitul ciclului de viață al proiectului.
Elementele inovatoare ale portalului de e-learning sunt urmărirea utilizatorilor, care poate oferi o bază de dovezi pentru furnizarea de servicii viitoare și poate ajuta la informarea în viitor a utilizatorilor.

 • Sarcina 1 – Arhitectura platformelor – AcrossLimits va prezenta arhitectura sistemului propus la întâlnirea parteneriatului din mai 2018 pentru discuții. Toți partenerii vor prezenta această arhitectură grupului lor de lucru local și vor oferi feedback până în iunie 2018.
 • Sarcina 2 – Dezvoltarea prototipului – AcrossLimits va dezvolta un prototip complet funcțional și îl va prezenta la întâlnirea parteneriatului în noiembrie 2018. Toți partenerii vor testa din nou prototipul cu părțile interesate și vor oferi feedback.
 • Sarcina 3 – Portal operațional de e-learning – între decembrie 2018 și mai 2019, Across Limits va finaliza toate lucrările de dezvoltare pe portal și va încărca conținutul de formare. Portalul va funcționa pe deplin până în mai 2019.

Rezultate 4: Policy Paper

Download Policy Paper (RO)

Documentul Policy Paper propus va lua în considerare două aspecte-cheie:

 • rolul tutorilor VET privind viitorul educației, cu proliferarea platformelor on-line
 • necesitatea elaborării de programe de formare profesională pentru sectorul creativ în sectorul creativ, pentru a stimula creșterea în acest sector și pentru a sprijini dezvoltarea economică a comunităților

Acest Policy Paper va examina de ce ar putea fi relevantă o schimbare de abordare; opțiunile de politică disponibile și avantajele și dezavantajele fiecărei opțiuni. În final, va recomanda un curs de acțiune bazat pe experiențele și lecțiile învățate în cursul proiectului Kre8r și va fi prezentat la Campaniile Naționale planificate în fiecare țară parteneră.
Acest document va fi finalizat până în septembrie 2019 pentru a asigura timpul necesar partenerilor pentru traducere până la Campaniile Naționale.

Documentul va fi proiectat pentru imprimare în toate limbile partenerului. Acesta va fi disponibil și pe pagina web și pe pagina Facebook al proiectului.

 • Sarcina 1 – Chestionar
 • Sarcina 2 – Elaborarea documentului (Policy Paper)
 • Sarcina 3 – Traducerea
 • Sarcina 4 – Design și tipărire
Rezultate 5: Studii de caz Creative Business

Pentru a prezenta câteva povestiri și profiluri pozitive despre antreprenoriat și pentru a încerca evidențierea diversității sectorului industriei creative, partenerii de proiect vor dezvolta o serie de studii de caz a antreprenoriilor creativi și întreprinderile lor din fiecare țară parteneră. Aceste studii de caz vor fi prezentate într-o bibliotecă specială de studii de caz, pe portalul e-learning ca instrument de referință pentru a ajuta la inspirarea antreprenorilor creativi în devenire. Fiecare partener va prezenta cel puțin 6 antreprenori creativi și afacerile lor și le va prezenta ca studii de caz într-un format convenit. Studiile de caz vor fi furnizate în limba engleză și în limba țării partenere în care se află. Toate studiile de caz vor fi finalizate până în februarie 2019.

 • Sarcina 1 – Formatul și managementul studiului de caz
 • Sarcina 2 – Producerea de studii de caz – Fiecare partener va produce 6 studii aprofundate de caz de afaceri creative din regiunea lor. Partenerii vor asigura reprezentarea diferitelor subsectoare ale sectorului industriei creative în studiile de caz.
 • Sarcina 3 – Traducerea
 • Sarcina 4 – Prezentare – AcrossLimits va prezenta toate cele 42 de studii de caz într-o bibliotecă on-line a întreprinderilor creative
Ultimele noutăți & Evenimente
ABONAȚI-VĂ LA NEWSLETTER-UL NOSTRU
* indicates required
EU DISCLAIMER

Cu sprijinul programului Erasmus+ al Uniunii Europene

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această pagină reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.