Output 2: Školení pro odborníky z oboru odborného vzdělávání

Partneři budou vyvíjet program odborné přípravy na míru, který zajistí, že specialisté v oblasti odborného vzdělávání a přípravy budou mít k dispozici osnovy pro rozvoj kreativního podnikání. Budou tak moci plně využít navrhovanou e-learningovou platformu a budou také moci poskytnout výcvik ve různých učebních prostředí.

(English) Latest News & Events
(English) Subscribe to our Newsletters
* indicates required
(English) EU DISCLAIMEREU DISCLAIMER
(English)

With the support of the Erasmus+ programme of the European Union.

The European Commission support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.