Output 1: Osnovy vývoje kreativního podnikání pro začínající tvůrčí podnikatele

Partneři projektu vytvoří zcela nový, modulární učební plán na podporu začínajících tvůrčích podnikatelů všech věkových kategorií, kteří budou plnit svůj podnikatelský potenciál v odvětví kreativního průmyslu.

(English) Latest News & Events
(English) Subscribe to our Newsletters
* indicates required
(English) EU DISCLAIMEREU DISCLAIMER
(English)

With the support of the Erasmus+ programme of the European Union.

The European Commission support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.